Over deep canvassing

Wat is deep canvassing?

Deep canvassing is gesprekken voeren over maatschappelijke thema's met mensen die je niet kent. Met een klop op de deur en een oprecht gesprek overbruggen we de afstand in onze maatschappij. We gaan het moeilijke gesprek niet uit de weg, maar zoeken het actief op.  

Gesprekken zijn de basis van onze democratie, maar in deze tijd van grote verdeeldheid vermijden we ze vaak. In de media worden meningsverschillen uitvergroot en soms voelt het alsof het niet meer mogelijk is om een gesprek te voeren met iemand die een andere mening heeft. Terwijl dat juist dé manier is om verdeeldheid te verminderen en vooroordelen weg te nemen. 

Hoe werkt een deep canvassing gesprek? 

Met een deep canvassing gesprek vragen we onze gesprekspartner om hun mening en nemen we zelf stelling. Vanuit daar begint het gesprek. Deep canvassen is oordeelloos en nieuwsgierig, maar niet neutraal. Vervolgens maken we het politieke persoonlijk. Want politiek is persoonlijk. Het raakt ons allemaal. We vragen door naar verhalen en ervaringen die iemand hun mening hebben gevormd. En we delen ons eigen persoonlijke verhaal.  Zo maken we verbinding. In tegenovergestelde meningen vinden we gedeelde waarden. En vanuit daar maken we ons punt: het is tijd dat de angst niet langer regeert. Het is tijd dat we onze maatschappij inrichten vanuit gedeelde waarden en solidariteit. 

Een goed gesprek kan iemands mening veranderen. Vanuit verbinding kunnen we vooroordelen bevragen, terwijl we zorgen en persoonlijke ervaringen serieus nemen. Een goed deep canvassing gesprek creëert ruimte voor mensen om na te denken over hun opvattingen over de samenleving, cultuur en politiek. 

Waarom is dit nodig?  

In de Verenigde Staten wordt deze methode al veel gebruikt door sociale bewegingen, maar in Nederland nog niet. In ons land zijn er veel onderwerpen waar mensen het niet over eens zijn. Mensen maken zich ook zorgen over de toenemende verdeeldheid. En mensen verliezen vertrouwen in de politiek.  

Logisch. Want we tuimelen van crisis naar crisis. De inkomensongelijkheid groeit: terwijl de rijken steeds rijker worden, groeit ook het aantal mensen dat afhankelijk is van de voedselbank. Terwijl er miljoenen vierkante meters leeg staan, is het moeilijk om een huis te vinden. Terwijl de arbeidsmarkt schreeuwt om personeel, wordt het mensen met een migratieachtergrond of met een beperking bijna onmogelijk gemaakt om te werken. Waar we de ene groep vluchtelingen met open armen ontvangen, laten we andere groepen buiten slapen. En hoewel de gevolgen van de klimaatcrisis ook in Nederland zichtbaar worden, maken we nog steeds beleid waardoor de armste mensen in ons land meer betalen dan grote vervuilers.  

Dat roept de vraag op: voor wie richten we Nederland eigenlijk in? Kan dat niet anders?

Onze missie 

Deep Canvassing Nederland gelooft dat het anders kan. Daarom gaan we het gesprek aan. Omdat we onze samenleving willen inrichten vanuit verbinding en solidariteit, gaan we in gesprek over angsten en zorgen. Want die zijn er. En die nemen we serieus. Maar angsten en zorgen bij de één, mogen nooit leiden tot de beperking van vrijheid en veiligheid van de ander.  

Deep Canvassing Nederland werkt aan sociale rechtvaardigheid door vooroordelen bespreekbaar te maken en bij te dragen aan het herstel van onze democratie. We veranderen de manier waarop we praten over maatschappelijke onderwerpen en werken aan een cultuur waarin mensen met verschillende meningen elkaar begrijpen, open met elkaar praten en samen nadenken over onze gezamenlijke toekomst.    

Deep canvassing in andere landen

Lees meer over het succes van deep canvassing in Amerika op Vox