Data Privacy

Privacybeleid
Dit privacybeleid beschrijft hoe Stichting Deep Canvassing Nederland persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt die u ons verstrekt wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten. Het voldoet aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Welke informatie verzamelen we? We verzamelen persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u zich registreert op onze website, deelneemt aan een training of een ander formulier invult. De verzamelde informatie kan het volgende omvatten: 

  • Naam Contactgegevens, inclusief e-mailadres en telefoonnummer 
  • Demografische informatie, zoals postcode, voorkeuren en interesses
  • Andere informatie relevant voor de evenementen
Hoe gebruiken we deze informatie? We gebruiken de verzamelde gegevens om onze beweging op te bouwen. Specifiek gebruiken we uw gegevens voor de volgende doeleinden:
  • Interne administratie
  • Om periodiek e-mails te verzenden over nieuwe evenementen, acties en ontwikkelingen van de stichting. 
  • We sturen je materialen om beter te kunnen canvassen en brengen je in contact met andere canvassers via signal chats. 
  • Om u te contacteren voor het meedoen aan een volgende actie. Zo is het heel gebruikelijk dat we mensen bellen om te vragen hoe je over de training denkt, of je wel eens bent gaan canvassen etc. 

Verwerking door derden: We maken gebruik van de website en het CRM-systeem (Customer Relationship Management-systeem) van het Franse bedrijf Citipo voor het beheer van klantgegevens. Citipo is gevestigd in Europa en voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens: U heeft het recht om: Inzage te krijgen in de persoonlijke gegevens die we van u hebben. Correctie te verzoeken van eventuele onjuiste persoonlijke gegevens. Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

Updates van ons privacybeleid: Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om te voldoen aan wettelijke vereisten en om wijzigingen in onze bedrijfsvoering weer te geven. Wij adviseren u om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

Contact opnemen: Als u vragen heeft over ons privacybeleid of de manier waarop we uw gegevens gebruiken, neem dan contact met ons op via info@deepcanvassing.nl.